Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 yanvar tarixli, 261 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasİzadə

 

Bakı şəhəri, 23 avqust 2000-ci il

148

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

1 nömrəli forma

 

 

Notariat hərəkətlərinin qeyd edilməsi üçün

 

R E Y E S T R

 

Notariat hərəkətinin -si

Notariat hərəkətinin aparıldığı tarix

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslər və ya onların nümayəndəsi, onların yaşayış yeri

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər

Notariat hərəkətinin məzmunu

Dövlət rüsumu alınmışdır və ya dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilməsi haqqında qeyd

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin imzaları

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

2 nömrəli forma

 

Qanun üzrə vərəsələrə verilən vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə[1]

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş ____________________________________________

 

_____________________________________________________________ vərəsələri bunlardır:

(soyadı,adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadları, adları, atalarının adları)

və onların hər biri miras əmlakdan bərabər hissələrdə irs almalıdır.

Şəhadətnamə verilən miras əmlak _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak ğöstərilir)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

3 nömrəli forma

 

Təmsilçilik hüququ üzrə vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159.1.3-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş _________________________________________

 

____________________________________________________________ vərəsəsi atası (anası)

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________20 -ci ildə vəfat etmiş _________________________________________olan

(vərəsənin vəfat etmiş valideyninin soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yeri,

________________________________________________________________________________

onların miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak ğöstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

4 nömrəli forma

 

Ölümü ilə əlaqədar vərəsəliyi qəbul

etməyə vaxı çatmamış vərəsənin

əmlakına qanun üzrə vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş ______________________________________________

________________________________________________________________________ vərəsəsi

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin miras qoyanla qohumluq münasibəti,

___________________________________________________________________________ idi,

soyadı, adı, atasının adı)

lakin onun, _____________20 -ci ildə vəfat etməsi ilə əlaqədar miras onun

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

_________________________________________________________________________ keçir.

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak __________________________________________________

əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

5 nömrəli forma

 

Vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş vərəsənin əmlakına qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________ vərəsəsi

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun miras qoyanla

_______________________________________________________________________________

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak, vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş ____________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________20 -ci ildə vəfat etmiş________________________________________

(miras qoyanla

__________________________________________________________________ məxsus olmuş

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

6 nömrəli forma

 

Məcburi paya vərəsəlik hüququ

haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş

 

_______________________________________________________________________________

(soyadı,

______________________________________ əmlakının _______________________ hissəsinə

adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

_______________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

_______________________________________________________________________vərəsədir.

soyadı, adı, atasının adı)

 

Göstərilən payda şəhadətnamə verilən miras əmlak ________________________________

əhadətnamənin

_______________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ hissəsinə vəsiyyət üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə verilib və yaxud veriləcək.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

7 nömrəli forma

 

Dövlətin vərəsəlik hüququ haqqında

şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ____________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1165.1-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, _____________20 -ci ildə vəfat etmiş ______________________________________________

 

______________________________________________________ məxsus olan əmlak vərəsəlik

(soyadı, adı, atasının adı)

hüququ üzrə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin qismində dövlətə, əgər miras qoyan şəxs ahıllar və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrinin, müalicə, tərbiyə və sosial təminat müəssisələrinin təminatında olmuşsa,[2]

________________________________________________________________________________

(müəssisənin adı və ünvanı göstərilir)

onların mülkiyyətinə keçir.

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak __________________________________________________

əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

8 nömrəli forma

 

Vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik hüququ

haqqında şəhadətnamə

 

 

VƏSİYYƏTNAMƏ ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

 

_____________________________________________________________________________

(vəsiyyətnaməni təsdiq etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, adı, soyadı)[3]

tərəfindən ___________20 -ci ildə təsdiq edilən və reyestrdə ____ ilə qeyd olunan vəsiyyətnaməyə əsasən ________20 -ci ildə vəfat etmiş _________________________

(vəsiyyət edənin

_______________________________________ vəsiyyətnamədə göstərilən əmlakın vərəsəsi _________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti (vərəsələrin xahişi ilə),

________________________________________________________________________________

soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ________________________________________________

əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ məcburi paya vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə verilib və yaxud veriləcək.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

9 nömrəli forma

 

Ər-arvadın birgə ərizəsinə əsasən onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiy-

yət hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ____________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32 və 36.2-ci maddəsinə əsasən və ər-arvad _________________________

(ər-arvadın yaşayış yerlərı,

_______________________________________________________________________________ onların soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ərizəsinə uyğun olaraq təsdiq edirəm ki, onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

Bu ər-arvadın hər birinin göstərilən paylarda mülkiyyət hüququ təsdiq edilən ümumi birgə əmlakı

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak və

________________________________________________________________________________

onun kimin adına qeydə alındığı göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

10 nömrəli forma

 

Sağ qalmış ərə (arvada) onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə

 

Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya sağ qalmış ərə (arvada) verilən

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_____________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsasən ______20 -ci ildə vəfat etmiş ______________________________ sağ qalmış əri (arvadı)

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(sağ qalmış ərin (arvadın) yaşayış yeri,

_________________________________________________________________ onların nikah

soyadı, adı, atasının adı)

 

müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

____________________________________________________mülkiyyət hüququ haqqında

(sağ qalmış ərin (arvadın) soyadı, adı, atasının adı)

şəhadətnamə verilən ümumi birgə əmlak ________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir)

_____________________________________________________________________ ibarətdir.

O cümlədən ölmüş ərin (arvadın) ümumi əmlakdan payı ___________________________

_____________________________________________________________________ ibarətdir.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

11 nömrəli forma [4]

 

Yaşayış evinin açıq hərracdan

alınması barədə şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsinə uyğun olaraq yaşayış evinin acıq hərracda satılması barədə fiziki və hüquqi şəxslərin və ya __________________________

(məhkəmənin adı)

məhkəmənin hakimi __________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_________20 -ci il tarixli qərarına əsasən________________________________yerləşən

(yerləşdiyi yer)

yaşayış evinə mülkiyyət hüququnun _____________________________________________

(yaşayış yeri)

yaşayan __________________________________________ məxsus olmasını təsdiq edirəm.

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(evin xarakteristikası, ümumi və yaşayış sahəsi, əlavə və

__________________________________________________ ibarət olan yaşayış evi əvvəllər

xidməti tikililər)

_____________________________________________________________________ əsasında

(hüquqmüəyyənedici sənəd)

________________________________________________________________ məxsus olub və

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________ tərəfindən ________________________________ manata alınıb.

(soyadı və inisialları) (rəqəm və yazı ilə)

 

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinin məzmunu __________

izah edildi. (soyadı və inisialları)

Şəhadətnamə texniki inventarlaşdırma orqanında qeydə alınmalıdır.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

12 nömrəli forma

 

Şəxsin sağ olması faktının təsdiq

edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

_______________________________________________________________________ sağdır

(soyadı, adı, atasının adı)

və ___________________________________________________________________ yaşayır.

(yaşayış yeri)

_______________________________ bu gün saat __________________________ dəqiqədə

(soyadı və inisialları)

göstərilən notariat hərəkətinin aparıldığı yerə şəxsən gəlib.

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

13 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın sağ olması

faktının təsdiq edilməsi haqqında

şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

_________20 -ci ildə anadan olmuş ___________________________________sağdır

(soyadı, adı, atasının adı)

və ____________________________________________________________________ yaşayır.

(yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________ bu gün

(yetkinlik yaşına çatmamışın soyadı, adı, atasının adı)

saat ________ dəqiqədə _________________________________________________________

(valideyni, övladlığa götürəni, _____________________________________________________________________________

himayəçisi, qəyyumu)

______________________________________________________________________ birlikdə

(soyadı, adı, atasının adı)

notariat hərəkətinin aparıldığı yerə gəlib.[5]

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

14 nömrəli forma

 

Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

_______________________________________________________________________ yaşayan

(yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

_______20 -ci ildə saat _______ dəqiqədə yuxarıda göstərilən və

________________________________________________________________________ olub.

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri göstərilir)

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

15 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

________20 -ci ildə anadan olmuş vətəndaş___________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______20 -ci ildə saat _______ dəqiqədə______________________________________

(valideyni, övladlığa götürəni, himayəçisi, qəyyumu ________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

birlikdə yuxarıda göstərilən və

________________________________________________________________________ olub.[6]

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri göstərilir)

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

16 nömrəli forma

 

Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu fotoşəkildə əks olunmuş şəxsin onu təqdim edən və _______________________ yaşayan

(yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

eyniliyini təsdiq edirəm.

 

Şəkli təqdim edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [7]

 

17 nömrəli forma

 

Kağız və ya elekron daşıyıcıda olan ərizələrin və ya sənədlərin verilməsi haqqında

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

_____________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən _____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, ______ 20 -ci ildə _________________________________________

(ərizəni vermiş şəxsin soyadı,

__________________________________________________kağız və ya elektron daşıyıcıda

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

olan ərizəsini və ya sənədlərini__________________________________________________

(ərizənin ünvanlandığı şəxsin soyadı,

_________________________________________________________________ verdim (geri

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

məlumat verilməsi şərtilə poçt vasitəsilə və ya imza etdirmək şərtilə şəxsən).

 

Ərizənin və (və ya) sənədin məzmunu ______________________________________

(ərizənin qısa məzmunu göstərilir)

Ərizəni və (və ya) sənədi təqdim edənin (onun nümayəndəsinin) şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

Reyestrdə ______________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

__________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _______________________

(imza)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [8]

 

 

17-1 nömrəli forma

 

Kağız daşıyıcıda olan ərizə və ya digər sənədlərin hazırlanmış elektron nüsxələri ilə eyniləşdirilməsi haqqında

 

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

___________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən ____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, ____ 20 -ci ildə ________________________________________________

(ərizəni və (və ya) digər sənədləri vermiş şəxsin soyadı,

____________________________________________________________________________

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

tərəfindən mənə təqdim olunmuş kağız daşıyıcıda olan ərizə və (və ya) digər sənədlər hazırlanmış elektron sənədlə eyniləşdirilmişdir.

Bu elektron sənəd mənə təqdim olunmuş kağız daşıyıcıda olan sənədə bərabərdir və eyni hüquqi əhəmiyyət daşıyır.

 

Reyestrdə _____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _______________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

17-2 nömrəli forma

 

Elekron daşıyıcıda olan ərizə və ya digər sənədlərin hazırlanmış kağız nüsxələri ilə eyniləşdirilməsi haqqında

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

____________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən ___________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, ____ 20 -ci ildə __________________________________________________

(ərizəni və (və ya) digər sənədləri vermiş şəxsin soyadı,

____________________________________________________________________________

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

tərəfindən mənə təqdim olunmuş elekron daşıyıcıda olan ərizə və (və ya) digər sənədlər mənim hazırladığım kağız daşıyıcıda olan sənədlə eyniləşdirilmişdir.

Mənə təqdim olunan elektron sənədi və ya ərizəni imzalayan şəxsin elektron imzası və ona məxsus olması yoxlanılmışdır.

Bu kağız daşıyıcıda olan sənəd mənə təqdim olunmuş elektron sənədə bərabərdir və eyni hüquqi əhəmiyyət daşıyır.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

18 nömrəli forma

 

Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul

edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

________________________________________________________________________ yaşayan

(yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

_______20 -ci ildə

_______________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri)

əlavə olunan siyahı üzrə sənədləri _____________________________________müddətdə

(sözlə)

saxlanılması üçün təhvil verdi.[9]

Sənədləri saxlanılması üçün təhvil verənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

19 nömrəli forma[10]

 

Şəxslərin bağladığı müqavilədə

təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

20 nömrəli forma

 

Hüquqi şəxsin iştirakı ilə

müqavilədə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər mənim iştirakımla imza ediblər.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də ____________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı)

 

hüquq qabiliyyəti və onun nümayəndəsinin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

21 nömrəli forma

 

Nümayəndənin iştirakı ilə şəxslərin

bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də nümayəndənin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

22 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın (15 yaşdan

18 yaşadək) valideyninin (övladlığa

götürənin, himayəçinin) razılığı ilə

bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

və _____________________________________________________________________________

(atasının, anasının, övladlığa götürənin, himayəçinin

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

razılığına əsasən hərəkət edən yetkinlik yaşına çatmayan _____________________________

________________________________________________________________________________

(doğum tarixi, soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

________________________________________________________________________________

(atanın, ananın, övladlığa ğötürənin, himayəçinin soyadı və inisialları)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib, onun səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 

23 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilməyən şəxsin iştirakı ilə bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb. Tərəflərin, eləcə də___________________________

əxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

görə ___________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalamağı tapşıran şəxsin

_________________________________________________________________________tapşırığı

soyadı, adı, atasının adı)

ilə müqaviləni imzalayan ________________________________________________________

(müqaviləni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Tərəflərin fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [11]

 

24 nömrəli forma

 

Daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilədə təsdiq qeydi

 

__________ 20 -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu müqaviləni təsdiq edirəm.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri)

_____________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə_____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [12]

 

24-1 nömrəli forma

 

Videoyazı vasitəsilə daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilədə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

videoyazı vasitəsilə bu müqaviləni təsdiq edirəm.

Mülkiyyətçi______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) ona məxsus olması yoxlanılıb.

Alıcının şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar Əhalinin Dövlət Reyestri Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya sistemindən əldə edilmiş və notariat sənədində əks olunmuşdur.

Video materialda alıcının üz təsviri aydın görünmüş, kadrda notariusdan başqa şəxs olmamışdır. Alıcının zahiri görkəmi şəxsiyyət vəsiqəsindəki fotoşəklə uyğun olmuş və səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilmişdir.

Alıcı ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

fəaliyyət qabiliyyəti, notariat hərəkətinin onun iradəsinə uyğunluğu və proqram təminatı vasitəsilə ünvanı (olduğu yer) _______________________________________ notarius

(soyadı, adı, atasının adı)

tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Müqaviləni tərəflər şəxsən imza ediblər.

 

 

Reyestrdə ___________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

25 nömrəli forma

 

Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdiril-məsi haqqında şəxslərin bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən nəqliyyat vasitəsinin __________________________________________________________

(soyadı və inisialları)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu __________

M.Y. saylı sənədlə ödənilir.

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

26 nömrəli forma

 

Sazişdə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Sazişi tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

27 nömrəli forma

 

Öhdəlikdə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Öhdəliyi ____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

28 nömrəli forma

 

Vəsiyyətnamədə təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

tərəfindən təsdiq edilib.

Vəsiyyətnaməni _______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

29 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər

hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilmə-

yən şəxsin adından vəsiyyətnamədə

təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

_________________________________________________________________________ görə

(vəsiyyət edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

_____________________________________________________________________ tapşırığı

(vəsiyyətnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imzalayıb.

Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Vəsiyyətnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

30 nömrəli forma

 

Etibarnamədə təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

bu etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibarnaməni ____________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [13]

 

30-1 nömrəli forma

 

Videoyazı vasitəsilə etibarnamədə təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

videoyazı vasitəsilə bu etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibar edənin şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar Əhalinin Dövlət Reyestri Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya sistemindən əldə edilmiş və notariat sənədində əks olunmuşdur.

Tərəfin üz təsviri aydın görünmüş, kadrda başqa şəxs olmamışdır. Etibar edənin zahiri görkəmi şəxsiyyət vəsiqəsindəki fotoşəklə uyğun olmuş və səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilmişdir.

Etibar edənin ________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

öz iradəsini aydın ifadə etməsinin təminatı kimi verdiyi əlavə telefon nömrəsi ilə _________________________________________ əlaqə saxlanılmış, fəaliyyət qabiliyyəti,

(soyadı, adı, atasının adı)

notariat hərəkətinin onun iradəsinə uyğunluğu, proqram təminatı vasitəsilə ünvanı (olduğu yer), habelə video və audio materialların tərtib olunduğu yerin qapalı və digər şəxslərin təsirindən kənar olması yoxlanılmışdır.

 

 

Reyestrdə ___________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ___________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

31 nömrəli forma

 

Etibar edilmişi başqasına etibar etmə qaydasında verilən etibarnamədə

təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu etibarnaməni təsdiq edirəm.

Etibarnaməni __________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

adından onun verdiyi etibarnamə əsasında hərəkət edən nümayəndəsi _________________

 

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imza edib.

İmza edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti və səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

32 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bil-məyən şəxsin verdiyi etibarnamədə

təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Bu etibarnaməni təsdiq edirəm.

_______________________________________________________________________ görə

(etibar edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

____________________________________________________________________ tapşırığı

(etibarnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

ilə etibarnaməni _____________________________________________________________

(etibarnaməni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imzalayıb.

Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Etibarnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

33 nömrəli forma

 

Sənədin surətinin düzgünlüyünün

təsdiq qeydi

 

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

bu surətin sənədin əsli ilə düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Surəti onun əsli ilə tutuşdurarkən sonuncuda pozulmuş, əlavə yazılmış, üstündən qələm çəkilmiş sözlər və digər şərtləndirilməmiş düzəlişlər aşkar edilməyib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

34 nömrəli forma

 

Sənədin surətindən çıxarılmış surətin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu surətin sənədin surəti ilə düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Təqdim olunan surətdə pozulmuş, əlavə yazılmış, üstündən qələm çəkilmiş sözlər və digər şərtləndirilməmiş düzəlişlər aşkar edilməyib.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

35 nömrəli forma

 

Fotosurətin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu fotosurətin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

35-1 nömrəli forma[14]

 

Elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin düzgünlüyünün

təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən, ___________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə _____________ tarixində ___:___ saatda ______________________ keçid linkindən əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

Reyestrdə _______________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

____________ manat dövlət rüsumu alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ___________

(imza)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [15]

 

 

35-2 nömrəli forma

 

Elektron informasiya sistemləri

və ya ehtiyatları vasitəsilə kağız daşıyıcıda olan ərizə və ya sənədin elektron formata keçirilməsinin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

__________ 20 -ci il

 

Mən ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə elektron imzadan istifadə edilməklə, kağız daşıyıcıda olan ərizə və ya sənədin _____________ tarixində ___:___ saatda _______________________ elektron formata keçirilməsinin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

 

Reyestrdə____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

35-3 nömrəli forma

 

Elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə elektron daşıyıcıda olan ərizə və ya elektron sənədin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən _____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə elektron imzadan istifadə edilməklə, elektron daşıyıcıda olan ərizə və ya elektron sənədin _____________ tarixində ___:___ saatda ________________________ düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

Reyestrdə ___________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

36 nömrəli forma

 

İmzanın həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

_________________________________________________________ mənim iştirakımla

(soyadı, adı, atasının adı)

 

etdiyi imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm. İmza edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 

 

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [16]

 

36-1 nömrəli forma

 

Videoyazı vasitəsilə

imzanın həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ___________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

videoyazı vasitəsilə ___________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm. İmza edənin şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar Əhalinin Dövlət Reyestri Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya sistemindən əldə edilmiş və notariat sənədində əks olunmuşdur.

Video materialda tərəfin üz təsviri aydın görünmüş, kadrda başqa şəxs olmamışdır. İmza edənin zahiri görkəmi şəxsiyyət vəsiqəsindəki fotoşəklə uyğun olmuş və səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilmişdir.

İmza edənin______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

öz iradəsini aydın ifadə etməsinin təminatı kimi verdiyi əlavə telefon nömrəsi ilə ___________________________________ əlaqə saxlanılmış, fəaliyyət qabiliyyəti, notariat

(soyadı, adı, atasının adı)

hərəkətinin onun iradəsinə uyğunluğu, proqram təminatı vasitəsilə ünvanı (olduğu yer), habelə video və audio materialların tərtib olunduğu yerin qapalı və digər şəxslərin təsirindən kənar olması yoxlanılmışdır.

 

Reyestrdə ___________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

37 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bil-məyənin əvəzinə imza edən şəxsin imzasının həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

_______________________________________________________________________ görə

əxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

_____________________________________________________________________ tapşırığı

(sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

ilə onun əvəzinə sənədi imzalayan ______________________________________________

(sənədi imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla etdiyi imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm..

 

______________________________________________________________________________

(sənədi imzalayanın soyadı və inisialları)

və _____________________________________________________________________________

(sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı və inisialları)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [17]

 

38 nömrəli forma

 

Notariusun bir dildən başqa dilə etdiyi tərcümənin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

__________ 20 -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu mətnin ______________ dilindən ______________________dilinə tərcüməsinin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs __________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

39 nömrəli forma

 

Tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

mənə məlum olan tərcüməçi ___________________________________________________

(tərcüməçinin soyadı, adı, atasının adı)

 

imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

40 nömrəli forma

 

Sənədin üzərində onun təqdim edilməsi vaxtı haqqında təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki, bu sənəd ___________ 20 -ci ildə saat _______________ dəqiqə

 

________________________________yaşayan ____________________________________

(yaşayış yeri) (soyadı, adı, atasının adı)

 

tərəfindən qeyd olunan notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsə təqdim olunub.[18]

Sənədi təqdim edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 24 yanvar tarixli 25 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

41 nömrəli forma[19]

 

İCRA QEYDİ

______________ 20 __ il

 

Mən, ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 76-cı maddəsinə əsasən təklif edirəm ki, həmin sənədlər üzrə

_____________________________________________________________________________

(tələbkarın soyadı, adı, atasının adı və yaşayış yeri, yaxud hüquqi şəxsin

______________________________________________________________________ xeyrinə

adı və ünvanı)

_____________________________________________________________________________

(borclunun soyadı, adı, atasının adı və

_____________________________________________________________________________

yaşayış yeri, yaxud hüquqi şəxsin

_____________________________________________________________________________

adı və ünvanı)

____________________________________________ müddət üçün vaxtında ödənilməmiş

__________________________________________________________ pul məbləği tutulsun

və ya __________________________________________________tələb edilən əmlak alınıb

 

verilsin və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 529.8-ci maddəsinə əsasən öhdəliyin icrası əvəzinə razılaşdırılmış peşman
haqqı _________________________________________________________________ alınsın.

(verilməli əmlak, ödənilməli pul və s.)

 

Bundan əlavə, təklif edirəm ki, borcludan ________________________________________

məbləğində dəbbə pulu və ya faiz, tələbkar tərəfindən ödənilmiş ____________________________________ manat məbləğində dövlət rüsumu, cəmi ________________________________________________________ pul məbləği tutulsun.

(rəqəmlə və yazı ilə)

 

Həmin icra qeydi ____ ___________ 20____ ildə aparılmışdır.

 

Reyestrdə _____________ nömrəsi ilə qeyd edilmiş, informasiya sisteminə daxil edilmişdir.

____________manat məbləğində dövlət rüsumu alınmışdır.

 

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs

 

_____________________.

(imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

42 nömrəli forma

 

Vekselin üzərində onun ödənilməsi haqqında təsdiq qeydi

 

__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

təsdiq edirəm ki, vekselsaxlayana verilməsi üçün bu veksel üzrə alınmışdır:

 

 

Vekselin məbləği _______________________

Faiz _________________________________

Xərclər _______________________________

_____________________________________

Cəmi ________________________________

 

 

 

Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

(imza)

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

43 nömrəli forma

 

 

ÖDƏNİLMƏYƏN VEKSELƏ İMTİNA

 

A K T I

 

__________şəhəri (qəsəbəsi, kəndi) ______________ 20 -ci il

 

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

_________20 ildə

__________________ __________________________________________________ məbləğə

(verilən yer) (veksel verilən məbləğ)

_____________________ müddətə verilən, akseptlənmiş ____________________________

(ödəmə müddəti ğöstərilir) (akseptantın adı)

ödənilməyən veksel&