Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 yanvar tarixli, 261 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri    A. Rasİzadə

Bakı şəhəri, 23 avqust 2000-ci il
№ 148

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

1 nömrəli forma

 

 

Notariat hərəkətlərinin qeyd edilməsi üçün

 

R E Y E S T R

 

Notariat hərəkətinin №-si

Notariat hərəkətinin aparıldığı tarix

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslər və ya onların nümayəndəsi, onların yaşayış yeri

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin  şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər

Notariat hərəkətinin məzmunu

Dövlət rüsumu alınmışdır və ya dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilməsi haqqında qeyd

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin imzaları

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 2 nömrəli forma

 

Qanun üzrə vərəsələrə verilən vərəsəlik

      hüququ haqqında şəhadətnamə

 


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “    ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

(soyadı,

_______________________________________________________________ vərəsələri bunlardır:

                                                                adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadları, adları, atalarının adları)

və onların hər biri miras əmlakdan bərabər hissələrdə irs almalıdır.

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                                                                    əhadətnamənin                                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

3 nömrəli forma

 

Təmsilçilik hüququ üzrə vərəsəlik

  hüququ haqqında şəhadətnamə


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1159.1.3-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “  ”____20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

(soyadı,

______________________________________________________________ vərəsəsi atası (anası)

                                                                adı, atasının adı)

“      ”_________20    -ci  ildə vəfat etmiş __________________________________________olan 

                                                                      (vərəsənin vəfat etmiş valideyninin soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yeri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                                                                    əhadətnamənin                                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

 təsdiq edilmişdir

 

  4 nömrəli forma

 

Ölümü ilə əlaqədar vərəsəliyi qəbul 

 etməyə vaxı çatmamış vərəsənin 

  əmlakına qanun üzrə vərəsəlik

 hüququ haqqında şəhadətnamə


QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

________________________________________________________________________________

(soyadı,

________________________________________________________________________ vərəsəsi

                                                                                         adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin miras qoyanla qohumluq münasibəti,

___________________________________________________________________________ idi,

soyadı, adı, atasının adı)

lakin onun, “        ”_______________ 20      -ci  ildə vəfat etməsi ilə əlaqədar miras onun 

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

_________________________________________________________________________ keçir.

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                                                                    əhadətnamənin                                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 5 nömrəli forma

 

Vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik  hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş vərəsənin əmlakına qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə


QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________ vərəsəsi

                                                                                         (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun miras qoyanla

_______________________________________________________________________________

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak, vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş ________________________________________________________

                                                                                                (soyadı, adı, atasının adı)                                     

“        ”___________ 20    -ci  ildə vəfat etmiş___________________________________________

                                                             (miras qoyanla

____________________________________________________________________ məxsus olmuş

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 6 nömrəli forma

 

  Məcburi paya vərəsəlik hüququ

        haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

                                                                                         (soyadı,

________________________________________ əmlakının _______________________ hissəsinə

                      adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

_______________________________________________________________________________

miras qoyanla  qohumluq münasibəti,

_______________________________________________________________________vərəsədir.

soyadı, adı, atasının adı)

 

Göstərilən payda şəhadətnamə verilən miras əmlak ______________________________________

                                                                             əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ hissəsinə vəsiyyət üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə  verilib və yaxud veriləcək.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

  7 nömrəli forma

 

 Dövlətin vərəsəlik hüququ haqqında

     şəhadətnamə


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1165.1-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “   ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

                                                                                         (soyadı,

________________________________________________________ məxsus olan əmlak vərəsəlik

                                                  adı, atasının adı)

hüququ üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakı Nazirliyinin qismində dövlətə, əgər miras qoyan şəxs qocalar, əlillər üçün müəssisələrin, müalicə, tərbiyə və sosial təminat müəssisələrinin təminatında olmuşsa, ______________________________________________________________

                                                                        (müəssisənin adı və ünvanı göstərilir)    

onların mülkiyyətinə keçir.

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                      əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

  8 nömrəli forma

 

Vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik hüququ 

haqqında şəhadətnamə


VƏSİYYƏTNAMƏ ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________ təsdiq edirəm ki,

                                                (soyadı və inisialları)

________________________________________________________________________________

(vəsiyyətnaməni  təsdiq etmiş notariat orqanının adı)

tərəfindən “   ” ___________20   -ci ildə təsdiq edilən və reyestrdə ____№ ilə qeyd olunan vəsiyyətnaməyə əsasən  “       ”________20   -ci ildə vəfat etmiş ____________________________

                                                                                                                    (vəsiyyət edənin

__________________________________________________ vəsiyyətnamədə göstərilən əmlakın  vərəsəsi _________________________________________________________________________

                                                                                (vərəsənin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

                                                   miras qoyanla  qohumluq münasibəti (vərəsələrin xahişi ilə),

________________________________________________________________________________    

                                                           soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak  ____________________________________________________

                                                 əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ məcburi paya vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə  verilib və yaxud veriləcək.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

  9 nömrəli forma

 

Ər-arvadın birgə ərizəsinə əsasən onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiy-

yət hüququ haqqında şəhadətnamə


 

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _____________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                                (soyadı və inisialları)

Ailə Məcəlləsinin 32 və 36.2-ci maddəsinə əsasən və ər-arvad  _____________________________

                                                                                                            (ər-arvadın yaşayış yerlərı,                               

________________________________________________________________________________                                               onların soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ərizəsinə uyğun olaraq təsdiq edirəm ki, onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

Bu ər-arvadın hər birinin göstərilən paylarda mülkiyyət hüququ təsdiq edilən ümumi birgə əmlakı

________________________________________________________________________________

     əhadətnamənin verildiyi əmlak və

________________________________________________________________________________

 onun kimin  adına qeydə alındığı göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                                    Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

10 nömrəli forma

 

Sağ qalmış ərə (arvada) onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə


Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya sağ qalmış ərə (arvada) verilən

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________ təsdiq edirəm ki,                                                                      (soyadı və inisialları)

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsasən “   ”______20   -ci ildə vəfat etmiş _________________________________________________________ sağ qalmış əri (arvadı)

                                      (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(sağ qalmış ərin (arvadın) yaşayış yeri,

____________________________________________________________________ onların nikah

soyadı, adı, atasının adı)

 

müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

_________________________________________________________mülkiyyət hüququ haqqında

                  (sağ qalmış ərin (arvadın) soyadı, adı, atasının adı)

şəhadətnamə verilən ümumi birgə əmlak _______________________________________________

                                                                                                    əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir)

________________________________________________________________________ ibarətdir.

O cümlədən ölmüş ərin (arvadın) ümumi əmlakdan payı __________________________________

________________________________________________________________________ ibarətdir.

 

 

                                    Reyestrdə ____________ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 11 nömrəli forma

 

  Yaşayış evinin açıq hərracdan

   alınması barədə şəhadətnamə


Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ________________________________________________  “Notariat haqqında”                                                            (soyadı və inisialları)

Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsinə uyğun olaraq yaşayış evinin acıq hərracda satılması barədə fiziki və hüquqi şəxslərin və ya  ________________________________________

                                                                                                (məhkəmənin adı)

məhkəmənin hakimi _______________________________________________________________

                                                                        (soyadı, adı, atasının adı)                                  

“ ”_________20 -ci il tarixli qərarına əsasən____________________________________yerləşən
                                                                                               
(yerləşdiyi yer)

yaşayış evinə mülkiyyət hüququnun __________________________________________________

                                                                                                (yaşayış yeri)

yaşayan _______________________________________________ məxsus olmasını təsdiq edirəm.

                                     (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(evin xarakteristikası, ümumi və yaşayış sahəsi, əlavə və

______________________________________________________ ibarət olan yaşayış evi əvvəllər

                                            xidməti tikililər)

________________________________________________________________________ əsasında

(hüquqmüəyyənedici sənəd)

___________________________________________________________________ məxsus olub və

                                       (soyadı, adı, atasının adı)

_________________________ tərəfindən __________________________________ manata alınıb.

              (soyadı və inisialları)                                                          (rəqəm və yazı ilə)

                                  

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinin məzmunu _________________

izah edildi.                                                                                                                                     (soyadı və inisialları)

Şəhadətnamə texniki inventarlaşdırma orqanında qeydə alınmalıdır.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

12 nömrəli forma

 

 Şəxsin sağ olması faktının təsdiq

 edilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________  təsdiq edirəm ki,                                                      (soyadı və inisialları)

__________________________________________________________________________ sağdır

                                                            (soyadı, adı, atasının adı)                                  

və _______________________________________________________________________ yaşayır.

                                                            (yaşayış yeri)

__________________________________ bu gün saat ____________________________ dəqiqədə

               (soyadı və inisialları)

göstərilən notariat kontoruna şəxsən gəlib.

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

                                                                        (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 13 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın sağ olması 

    faktının təsdiq edilməsi haqqında

    şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                            (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________  təsdiq edirəm ki,                                                         (soyadı və inisialları)

“      ”_________20   -ci ildə anadan olmuş ________________________________________sağdır

                                                                                                                   (soyadı, adı, atasının adı)

və _______________________________________________________________________ yaşayır.

                                                (yaşayış yeri)

__________________________________________________________________________ bu gün

                                     (yetkinlik yaşına çatmamışın soyadı, adı, atasının adı)

saat _________ dəqiqədə __________________________________________________________

                                                                        (valideyni, övladlığa götürəni,                                                  _______________________________________________________________________________

himayəçisi, qəyyumu)

_______________________________________________________________________  birlikdə

                                                          (soyadı, adı, atasının adı)

notariat kontoruna gəlib.

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 14 nömrəli forma

 

Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________  təsdiq edirəm ki,                                                         (soyadı və inisialları)

_________________________________________________________________________ yaşayan

                                                       (yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

“      ”_______20   -ci ildə saat _______ dəqiqədə yuxarıda göstərilən və _____________________

                                                                                                                        (notariat kontorunun ünvanı)

____________________________________________________ yerləşən notariat kontorunda olub.

 

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

 təsdiq edilmişdir

 

  15 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________  təsdiq edirəm ki,                                                         (soyadı və inisialları)

“      ”_________20   -ci ildə anadan olmuş vətəndaş______________________________________

                                                                                                                                (soyadı, adı, atasının adı)

“      ”_______20   -ci ildə saat _______ dəqiqədə________________________________________

                                                                                    (valideyni, övladlığa götürəni, himayəçisi, qəyyumu      ________________________________________________________________________________

                                                              soyadı, adı, atasının adı)

birlikdə yuxarıda göstərilən və ______________________________________________________

                                                                                                (notariat kontorunun ünvanı)

___________________________________________________ yerləşən notariat kontorunda olub.

 

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

16 nömrəli forma

 

Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________  bu fotoşəkildə                                                             (soyadı və inisialları)

əks olunmuş şəxsin onu təqdim edən və ________________________________________ yaşayan

                                                                                                         (yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________________

                                                                   (soyadı, adı, atasının adı)

eyniliyini təsdiq edirəm.

 

Şəkli təqdim edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 17 nömrəli forma

 

Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin

    verilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ________________________________________________  “Notariat haqqında”                                                            (soyadı və inisialları)

Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, “    ”____20 -ci ildə ________________________________________________________________________________
                                                           
(ərizəni vermiş şəxsin soyadı,

_________________________________________________________________________ ərizəsini

                                                       adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

_______________________________________________________________________________

(ərizənin ünvanlandığı şəxsin soyadı,

_________________________________________________________________________ verdim.

                                                                     adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

 

Ərizənin məzmunu ________________________________________________________________

                                                                        (ərizənin qısa məzmunu ğöstərilir)

                                  

Ərizəni təqdim edənin (onun nümayəndəsinin) şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 18 nömrəli forma

 

Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul

  edilməsi haqqında şəhadətnamə


 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                   (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ____________________________________________________ təsdiq edirəm ki,                                                          (soyadı və inisialları)

________________________________________________________________________ yaşayan

(yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

“     ”_______20 -ci ildə ____________________________________________________________
                                                           
(notariat kontorunun

___________________________________________________________________ yerləşən dövlət

                                                       ünvanı)

notariat kontoruna əlavə olunan siyahı üzrə sənədləri _____________________________müddətdə

                                                                                             (yazı ilə)

saxlanılması üçün  təhvil verdi.

Sənədləri saxlanılması üçün  təhvil verənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

19 nömrəli forma

 

Şəxslərin bağladığı müqavilədə

                       təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                            (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

20 nömrəli forma

 

       Hüquqi şəxsin iştirakı ilə

       müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                                        (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər mənim iştirakımla imza ediblər.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də _____

_______________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı)

 

hüquq qabiliyyəti və onun nümayəndəsinin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

21 nömrəli forma

 

Nümayəndənin iştirakı ilə şəxslərin

 bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                                        (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də nümayəndənin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

22 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın (15 yaşdan

    18 yaşadək) valideyninin (övladlığa    

     götürənin, himayəçinin) razılığı ilə  

     bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                                        (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni ______________________________________________________________________

                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)

və _____________________________________________________________________________

(atasının, anasının, övladlığa götürənin, himayəçinin

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

razılığına əsasən hərəkət edən yetkinlik yaşına çatmayan __________________________________

________________________________________________________________________________

(doğum tarixi, soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

________________________________________________________________________________

(atanın, ananın, övladlığa ğötürənin, himayəçinin soyadı və inisialları)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib, onun səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

23 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilməyən şəxsin iştirakı ilə bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                                        (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb. Tərəflərin, eləcə də________________________________

                                                                                                                   əxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

görə ___________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalamağı tapşıran şəxsin

_________________________________________________________________________tapşırığı

soyadı, adı, atasının adı)

ilə müqaviləni imzalayan ___________________________________________________________

                                                                          (müqaviləni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Tərəflərin fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

24 nömrəli forma

 

Evin (mənzilin) özgəninkiləşdirilməsi

haqqında şəxslərin bağladığı

müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                            (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən evin (mənzilin) _______________________________________________________________________

(soyadı və inisialları)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu __________

M.Y.                            saylı qəbzlə ödənilir.

                                    Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 25 nömrəli forma

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdiril-məsi haqqında şəxslərin bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                                        (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən nəqliyyat vasitəsinin _______________________________________________________________________

(soyadı və inisialları)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu __________

M.Y.                            saylı qəbzlə ödənilir.

                                    Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 26 nömrəli forma

 

 Sazişdə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu müqavilə mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                            (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Sazişi tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 27 nömrəli forma

 

Öhdəlikdə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu öhdəlik mənim, ________________________________________________________ dövlət

                                                            (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

Öhdəliyi ________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 28 nömrəli forma

 

       Vəsiyyətnamədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Bu vəsiyyətnamə mənim, ____________________________________________________ dövlət

                                                                     (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

 

tərəfindən təsdiq edilib. Vəsiyyətnaməni _______________________________________________

                                                                   (soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

29 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna,  xəstəliyinə və ya hər

 hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilmə- 

   yən şəxsin adından vəsiyyətnamədə

təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20  -ci il

 

Bu vəsiyyətnamə mənim, ____________________________________________________ dövlət

                                                                     (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                                                                             (soyadı və inisialları)

tərəfindən təsdiq edilib.

___________________________________________________________________________ görə

(vəsiyyət edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)                                 

 

________________________________________________________________________ tapşırığı

 (vəsiyyətnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imzalayıb.

Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Vəsiyyətnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

30 nömrəli forma

 

Etibarnamədə təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu ______________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

 

etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibarnaməni _____________________________________________

                                                              (soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 31 nömrəli forma

 

Etibar edilmişi başqasına etibar etmə qaydasında verilən etibarnamədə

təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _____________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

 

etibarnaməni təsdiq edirəm.

Etibarnaməni ____________________________________________________________________

                                (soyadı, adı, atasının adı)

 

adından onun verdiyi etibarnamə əsasında hərəkət edən nümayəndəsi ________________________

 

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imza edib.

İmza edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti və səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 32 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna,  xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bil-məyən şəxsin verdiyi etibarnamədə

təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _______________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

etibarnaməni təsdiq edirəm.

___________________________________________________________________________  görə

(etibar edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

________________________________________________________________________ tapşırığı

   (etibarnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

ilə etibarnaməni __________________________________________________________________

(etibarnaməni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imzalayıb.

Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Etibarnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 33 nömrəli forma

 

Sənədin surətinin düzgünlüyünün

                       təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ______________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu ________________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

surətin sənədin əsli ilə düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Surəti onun əsli ilə tutuşdurarkən sonuncuda pozulmuş, əlavə yazılmış, üstündən qələm çəkilmiş sözlər və digər şərtləndirilməmiş düzəlişlər aşkar edilməyib.  

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

34 nömrəli forma

 

Sənədin surətindən çıxarılmış surətin

      düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu ______________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

surətin sənədin surəti ilə düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Təqdim olunan surətdə pozulmuş, əlavə yazılmış, üstündən qələm çəkilmiş sözlər və digər şərtləndirilməmiş düzəlişlər aşkar edilməyib.  

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 35 nömrəli forma

 

Fotosurətin düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu ______________________________________________ bu

                                       (soyadı və inisialları)

fotosurətin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 36 nömrəli forma

 

İmzanın həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _________________________________________________

                                       (soyadı və inisialları)

________________________________________________________________ mənim iştirakımla

(soyadı, adı, atasının adı)

 

etdiyi imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm. İmza edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 37 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna,  xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bil-məyənin əvəzinə imza edən şəxsin imzasının həqiqiliyinin təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ______________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________

                                       (soyadı və inisialları)

___________________________________________________________________________  görə

əxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

________________________________________________________________________ tapşırığı

   (sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

ilə onun əvəzinə sənədi imzalayan ___________________________________________________

                                                       (sənədi imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla etdiyi imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm..

 

_______________________________________________________________________________

(sənədi imzalayanın soyadı və inisialları)

və _____________________________________________________________________________

(sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı və inisialları)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 38 nömrəli forma

 

Dövlət notariusunun etdiyi tərcümənin

       düzgünlüyünün təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _________________________________________ bu mətnin

                                       (soyadı və inisialları)

___________________________ dilindən ________________________________________dilinə

 

tərcüməsinin düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 39 nömrəli forma

 

Tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin

     təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, ______________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _______________________________________ mənə məlum

                                       (soyadı və inisialları)

olan tərcüməçi ___________________________________________________________________

(tərcüməçinin  soyadı, adı, atasının adı)

 

imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm.

 

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 40 nömrəli forma

 

Sənədin üzərində onun təqdim edilməsi

        vaxtı haqqında təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _________________________________________________

                                       (soyadı və inisialları)

təsdiq edirəm ki, bu sənəd “        “ ______________ 20   -ci ildə saat __________________ dəqiqə

 

__________________________________yaşayan ______________________________________

                (yaşayış yeri)                                                                              (soyadı, adı, atasının adı)

 

tərəfindən qeyd olunan dövlət notariusuna təqdim olunub.

Sənədi təqdim edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 41 nömrəli forma

 

 

 

İCRA QEYDİ

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                             (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _________________________________________________ “Notariat haqqında”

 (soyadı və inisialları)

 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 76-cı maddəsinə əsasən təklif edirəm həmin sənədlər üzrə

_______________________________________________________________________________

   (tələbkarın soyadı, adı, atasının adı və yaşayış yeri, yaxud hüquqi şəxsin

 

________________________________________________________________________ xeyrinə

                                                               adı və ünvanı)

_______________________________________________________________________________

(borclunun soyadı, adı, atasının adı və

_______________________________________________________________________________

yaşayış yeri, yaxud hüquqi şəxsin

_______________________________________________________________________________

adı və ünvanı)

_________________________________________________ müddət üçün vaxtında ödənilməmiş

 

________________________________________________________ manat tutulsun.

 

Bundan əlavə təklif edirəm borcludan _________________________________ manat məbləğində cərimə (peniya) ____________ faiz, tələbkar tərəfindən ödənilmiş __________ manat məbləğində dövlət rüsumu, cəmi __________________________________________________________ manat

(rəqəmlə və yazı ilə)

pul tutulsun.

Həmin icra qeydi “      ”   ________________ 20  -ci  ildə aparılmışdır.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 42 nömrəli forma

 

Vekselin üzərində onun ödənilməsi

           haqqında təsdiq qeydi

 

 

“     ” __________20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                     (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu __________________________________________________________________

 (soyadı və inisialları)

 

təsdiq edirəm ki, vekselsaxlayana verilməsi üçün bu veksel üzrə alınmışdır:

 

 

            Vekselin məbləği _______________________

            Faiz _________________________________

            Xərclər _______________________________

            _____________________________________

            Cəmi ________________________________

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 43 nömrəli forma

 

 

ÖDƏNİLMƏYƏN VEKSELƏ İMTİNA

 

A K T I

 

 

__________şəhəri (qəsəbəsi, kəndi)    “     ” ______________ 20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                                (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _______________________________________________“     ”_________20  ildə

 (soyadı və inisialları)

__________________   _____________________________________________________ məbləğə

   (verilən yer)                                                    (veksel verilən məbləğ)

________________________ müddətə verilən, akseptlənmiş ______________________________

       (ödəmə müddəti ğöstərilir)                                                                                                 (akseptantın adı)

ödənilməyən vekselə etiraz etmək üçün  “    ”_______ 20  ildə mənə ğöstərilən vekseli təqdim edən, __________№-li köçürülən (sadə) vekselin qanuni sahibi _________________________________

                                                                                                            (vekselin sahibinin adı)

xahişi ilə, akseptantdan (vekseli verəbdən, domisiliantdan) “  ”____________20   ilin ödəməsini tələb etdim, lakin ödəmə mənə verilmədi.

Bu zaman imtinanın aşağıdakı səbəbləri göstərilmişdir:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1033-cü maddəsinə əsasən göstərilən ödənilməmiş vekseli akseptanta (veksel verənə) qarşı imtina edirəm.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 44 nömrəli forma

 

 

 

AKSEPTİN TARİXİNİN GÖSTƏRİLMƏMƏSİNƏ

 

İMTİNA AKTI

 

 

__________şəhəri (qəsəbəsi, kəndi)    “     ” ______________ 20   -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                             (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ______________________________ təsdiq edirəm ki, qanuni saxlayan tərəfindən  

                                                  (soyadı və inisialları)

mənə təqdim olunmuş ____________________________   “     ”_________20   ildə (verildiyi yer)

                                                               (veksel verənin adı)

(ödəmə müddəti göstərilir) (vekselin verildiyi məbləğ)  ________________ saylı köçürülən veksel ödəyici (ödəyicinin adı) tərəfindən tarix ğöstərilmədən aksept  olunub.

Bununla əlaqədar və Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1033-cü maddəsinə əsasən qeyd olunan vekselin akseptinin tarixinin göstərilməməsinə imtina edirəm.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 45 nömrəli forma

 

 

 

AKSEPT OLUNMAMIŞ VEKSELİN İMTİNA

 

AKTI

 

__________şəhəri (qəsəbəsi, kəndi)    “     ” ______________ 20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                     (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu _______________________________________________“     ”_________20  ildə

 (soyadı və inisialları)

__________________   _____________________________________________________ məbləğə

   (verilən yer)                                                    (veksel verilən məbləğ)

________________________ müddətə verilən, “    ”_______ 20  ildə göstərilən aksept olunmamış 

         (ödəmə müddəti ğöstərilir)

vekseli etiraz etmək üçün mənə təqdim edən, ____________________ saylı köçürülən vekselin qanuni sahibi ____________________________xahişi ilə, vekselin ödəyicisi _________________

                                       (vekselin sahibinin adı)                                                                                 (ödəyicinin adı)

qarşısında aksept tələbi qoydum.

 

Vekselin aksept olunmaması ilə əlaqədar və Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1033-cü maddəsinə əsasən göstərilən vekselə imtina edirəm.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 46 nömrəli forma

 

Çekin ödənilmədiyinin təsdiq qeydi

 

 

 

“     ” ______________ 20 -ci il

 

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                                                 (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu ___________________________________________________________ bu çekin

 (soyadı və inisialları)

_______________________________________________________________________ tərəfindən

                                                                               (ödəyicinin adı)

 

təqdim olunmasını və ödənilməməsini təsdiq edirəm.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 47 nömrəli forma

 

 

DƏNİZ PROTESTİ HAQQINDA AKT

 

 “     ” ______________ 20   -ci il

Mən, _____________________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                             (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu __________________________________________________________________

 (soyadı və inisialları)

_______________________________________________________________________________

                                                 (gəminin adı və bayrağı, onun mənsubiyyəti, mülkiyyətçisi,

_______________________________________________________________________________

qeydiyyat yeri, qeydiyyat -si və limana gəlmə vaxtı)

 

gəmisinin kapitanı  _______________________________________________________________

(kapitanın soyadı, adı, atasının adı

_______________________________________________________________________________

vətəndaşlığı və yaşayış yeri)

“       ” ___________ 20   ildə gəminin üzməsi (dayanması) zamanı baş vermiş hadisə haqqında ərizəsini qəbul etdim.

Kapitanın ərizəsinə görə hadisə aşağıdakı kimi olmuşdur:

_______________________________________________________________________________

(gəmi kapitanının ərizəsinin məzmunu)

 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq mən gəmi kapitanı tərəfindən  “   ” _______20   ildə mənə təqdim olunan gəmi jurnalı ilə tanış oldum və hadisənin halları barədə kapitanın özünü, gəmi komandanlığı heyətindən və gəmi komandası üzvlərindən olan şahidləri dinlədikdə onlar aşağıdakıları bildirdilər:

1. ______________________________________________________________________________

(gəmi kapitanının soyadı, adı, atasının adı, ərizəsinin

________________________________________________________________________________

məzmunu göstərilir və onun tərəfindən imzalanir)

2. ______________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi,

________________________________________________________________________________

                                                  vətəndaşlığı, yaşayış yeri, ifadəsinin məzmunu göstərilir və

________________________________________________________________________________

                                                                onun tərəfindən imzalanır)

3. ______________________________________________________________________________

(eyni ilə)

4. ______________________________________________________________________________

(eyni ilə)

5. _____________________________________________________________________________

(eyni ilə)

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 48 nömrəli forma

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) dublikatında təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mənim, ____________________________________________________________________ dövlət

                                                                 (notariat kontorunun adı)

notariat kontorunun dövlət notariusu _________________________________________ tərəfindən

                                       (soyadı və inisialları)

vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) bu dublikatı, itirilmiş sənədin əvəzinə dublikatı alan ______________________________

                                                                                                                                                                (dublikatı alan

________________________________________________________________________ verilib.

şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (müqavilə, vəsiyyətnamə, etibarnamə, icra qeydi) qeyd olunan dövlət notariat kontorunun dövlət notariusu tərəfindən “        ” ______________ 20   -ci ildə verilib (təsdiq olunub, aparılıb və i.a.) və reyestrdə ________________№ ilə qeyd edilib.

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) nüsxəsi notariat kontorunun işlərində saxlanılır.

______________________________________________________________________ şəxsiyyəti

                                              (dublikatı alan şəxsin soyadı və inisialları)

əyyən edilib.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

 təsdiq edilmişdir

 

 49 nömrəli forma

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) dövlət notariat arxivi

dublikatında təsdiq qeydi

 

 

 

“     ”__________20 -ci il

 

Mənim, dövlət notariat arxivinin müdiri _______________________________________________

                                                                                                  (soyadı və inisialları)

tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) bu dublikatı, itirilmiş sənədin əvəzinə _________________________

                                                                                                                                                                (dublikatı alan

__________________________________________________________________________ verilib.

şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (müqavilə, vəsiyyətnamə, etibarnamə, icra qeydi) ______

_______________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini rəsmiləşdirmiş orqanın adı)

 

tərəfindən “        “ ______________ 20   -ci ildə verilib (təsdiq olunub, aparılıb və i.a.) və reyestrdə _________№ ilə qeyd edilib.

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin (müqavilənin, vəsiyyətnamənin, etibarnamənin, icra qeydinin) nüsxəsi dövlət notariat arxivinin işlərində saxlanılır.

_______________________________________________________________________ şəxsiyyəti

                                              (dublikatı alan şəxsin soyadı və inisialları)

əyyən edilib.

 

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Dövlət notariat

                                    arxivinin müdiri ____________________

          (imza)

 

 

 

 

 

 

 


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

2-x nömrəli forma

 

Qanun üzrə vərəsələrə verilən vərəsəlik

       hüququ haqqında şəhadətnamə

 


 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, ____________________________________________________________ xüsusi notariusu 

                                   (fəaliyyət göstərdiyi ərazinin adı)

__________________________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                            (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “    ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

vərəsələri bunlardır:

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadları, adları, atalarının adları)

 

və onların hər biri miras əmlakdan bərabər hissələrdə irs almalıdır.

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                                                                    əhadətnamənin                                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Notarius __________________________

                                                                        (imza)

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

3-x nömrəli forma

 

 Təmsilçilik hüququ üzrə vərəsəlik

   hüququ haqqında şəhadətnamə

 


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, ______________________________________________________________ xüsusi notariusu 

                                   (fəaliyyət göstərdiyi ərazinin adı)

___________________________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                            (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1159.1.3-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “   ”____20   -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

vərəsəsi atası (anası)  “      ”_________20    -ci  ildə vəfat etmiş

 

____________________________________________________________________________olan 

                                  (vərəsənin vəfat etmiş valideyninin soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak  ____________________________________________________

                                                                                                əhadətnamənin                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Notarius _______________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

4-x nömrəli forma

 

Ölümü ilə əlaqədar vərəsəliyi qəbul etməyə vaxı çatmamış vərəsənin əmlakına qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə


QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, ______________________________________________________________ xüsusi notariusu 

                                   (fəaliyyət göstərdiyi ərazinin adı)

___________________________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                            (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

_________________________________________________________________________ vərəsəsi

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin miras qoyanla qohumluq münasibəti,

____________________________________________________________________________ idi,

soyadı, adı, atasının adı)

 

lakin onun, “        ”_______________ 20   -ci  ildə vəfat etməsi ilə əlaqədar miras onun 

________________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

___________________________________________________________________________ keçir.

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak ____________________________________________________

                                                                                    əhadətnamənin                                                                

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Notarius  _________________________

                                                                        (imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

5-x nömrəli forma

 

Vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik  hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş vərəsənin əmlakına qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, ______________________________________________________________ xüsusi notariusu 

                                   (fəaliyyət göstərdiyi ərazinin adı)

___________________________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                            (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20   -ci ildə vəfat etmiş

 

_________________________________________________________________________ vərəsəsi

                                                                                         (soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun miras qoyanla

________________________________________________________________________________

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak, vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş ________________________________________________________

                                                                                                (soyadı, adı, atasının adı)                         

“        ”___________ 20    -ci  ildə vəfat etmiş___________________________________________

                                                             (miras qoyanla

____________________________________________________________________ məxsus olmuş

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir)

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                            Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                                    Notarius __________________________

                                                                        (imza)

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

    Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

    tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

6-x nömrəli forma

 

     Məcburi paya vərəsəlik hüququ

            haqqında şəhadətnamə


 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________şəhəri (rayonu)__________________________________

                                                                                                                        (gün, ay,

________________________________________________________________________________

il sözlərlə)

Mən, ______________________________________________________________ xüsusi notariusu 

                                   (fəaliyyət göstərdiyi ərazinin adı)

___________________________________________________________ Azərbaycan Respublikası

                                            (soyadı və inisialları)

Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “      ”______20  -ci ildə vəfat etmiş

________________________________________________________________________________

                                                                                         (soyadı, adı, atasının adı)

əmlakının __________________ hissəsinə _____________________________________________

                                                                                 (vərəsənin yaşayış yeri, onun

_______________________________________________________________________________

miras qoyanla  qohumluq münasibəti,

_______________________________________________________________________vərəsədir.

soyadı, adı, atasının adı)

 

Göstərilən payda şəhadətnamə verilən miras ə