Fvqəladə hallarda, fvqəladə və ya hərbi vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısının təsdiq edilməsi haqqında[1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 9 avqust tarixli 277 nmrəli Fərmanının 1.8-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Fvqəladə hallarda, fvqəladə və ya hərbi vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərman dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 7 iyun 2006-cı il

№ 417

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2006-cı il 7 iyun tarixli 417 nmrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Fvqəladə hallarda, fvqəladə və ya hərbi vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının

 

S İY A H I S I[2]

 

Sıra

№-si

Səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanının adı

Telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin nv

1.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin btn nvləri

2.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin btn nvləri (Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlkəsizlik Nazirliyinin, Mdafiə Nazirliyinin, Dvlət Təhlkəsizliyi Xidmətinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Dvlət Sərhəd Xidmətinin, Xsusi Dvlət Mhafizə Xidmətinin xsusi telekommunikasiya şəbəkələri, qurğuları və vasitələri zrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla)[3]

3.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi[4]

mumistifadəli telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin btn nvləri (o cmlədən mumistifadəli telekommunikasiya şəbəkələrinə qoşulmuş fiziki və hquqi şəxslərin telekommunikasiya şəbəkələri, qurğuları və vasitələri), habelə teleradio yayımının texniki təminatı (trlməsi) ilə bağlı texniki yayım vasitələri

4.

Fvqəladə hallarda və fvqəladə vəziyyət şəraitində Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, fvqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazinin komendantı, hərbi vəziyyət şəraitində isə Azərbaycan Respublikasının Mdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti, Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, Dvlət Sərhəd Xidməti, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidməti[5]

qanunvericiliklə məyyən edilmiş səlahiyyətlərinə uyğun fvqəladə və ya hərbi vəziyyətin qvvədə olduğu mddət ərzində onun tətbiq edildiyi ərazidə mumistifadəli telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin btn nvləri (o cmlədən mumistifadəli telekommunikasiya şəbəkələrinə qoşulmuş fiziki və hquqi şəxslərin telekommunikasiya şəbəkələri, qurğuları və vasitələri), habelə teleradio yayımının texniki təminatı (trlməsi) ilə bağlı texniki yayım vasitələri)[6]

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027)

2.       7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

3.       18 dekabr 2017-ci il tarixli 1736 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2304)

4.       18 oktyabr 2018-ci il tarixli 309 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2009)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli 309 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2009) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235) ilə adına və 1-ci hissəsinə fvqəladə szndən sonra və ya hərbi szləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli 309 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2009) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısının adına fvqəladə szndən sonra və ya hərbi szləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 18 dekabr 2017-ci il tarixli 1736 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2304) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının Siyahısının 2-ci hissəsindən Milli Təhlkəsizlik Nazirliyinin, szləri ıxarılmışdır və həmin hissəyə Mdafiə Nazirliyinin, szlərindən sonra Dvlət Təhlkəsizliyi Xidmətinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, szləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının Siyahısının 3-c hissəsinin Səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanının adı stununda İnformasiya Texnologiyaları szləri Yksək Texnologiyalar szləri ilə əvəz edilmişdir.

7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının Siyahısının 3-c hissəsinin Səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanının adı stununa Rabitə szndən əvvəl Nəqliyyat, sz əlavə edilmişdir.

 

[5] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli 309 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2009) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısının 4-c hissəsinin Səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanının adı stununa Azərbaycan Respublikasının szlərindən əvvəl Fvqəladə hallarda və fvqəladə vəziyyət şəraitində szləri, komendantı szndən sonra , hərbi vəziyyət şəraitində isə Azərbaycan Respublikasının Mdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti, Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, Dvlət Sərhəd Xidməti, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidməti szləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli 309 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2009) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235) ilə Fvqəladə hallarda, fvqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində stnlk hququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə n xsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dvlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısının 4-c hissəsinin Telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin nv stununa fvqəladə szndən sonra və ya hərbi szləri əlavə edilmişdir.