Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 787-IQ  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında   30.12.1999 Qüvvədədir  Təsdiq edilib
2 886-IQ  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə minmə müddətlərinin dəyişdirilməsi haqqında   26.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
3 49-IIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   26.12.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
4 172-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   02.07.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
5 240-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   27.12.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
6 302-IIQD  "Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında   16.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
7 305-IIQD  "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   19.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
8 321-IIQD  "Şəhərsalmanın əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.05.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
9 332-IIQD  "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   17.05.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
10 360-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   02.07.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
11 486-IIQD  "Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   20.06.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
12 490-IIQ  Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında   20.06.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
13 485-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   20.06.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
14 512-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.11.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
15   Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair   29.12.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
16 569-IIQD  "Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   30.12.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
17 599-IIQD  "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.03.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
18 646-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   04.05.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
19 688-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   11.06.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
20   Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair   23.07.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
21 732–IIQD  “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   07.09.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
22 781-IIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   26.10.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
23 801-IIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.12.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
24 885-IIQD  “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   15.04.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
25 937-IIQD  “Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əlavələr edilməsi və “Dövlət təhlükəsizliyi və ictimai təhlükəsizlik mülahizələrinə və beynəlxalq öhdəliklərə görə vətəndaşa məxsus ola bilməyən əmlak növləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   14.06.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
26 991-IIQD  "İxrac nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə   20.09.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
27 1020-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında   30.09.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
28 50-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   30.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
29 46-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında   30.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
30 47-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə   30.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
31 92-IIIQD  Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.04.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
32 173-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əlavələr edilməsi haqqında   20.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
33 185-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.11.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
34 202-IIIQD  “Onkoloji yardım haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   19.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
35 200-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   19.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
36 251-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   27.02.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
37 320-IIIQD  “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
38 313-IIIQD  “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
39 357-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   31.05.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
40 391-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında   16.06.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
41 424-IIIQD  “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   01.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
42 428-IIIQD  Tikinti sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında   09.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
43 456-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında   19.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
44 464-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə   23.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
45 479-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   06.11.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
46 522-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   25.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
47 607-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında   16.05.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
48 617-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında   02.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
49 648-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   13.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
50   Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsinin şərh olunmasına dair   08.07.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
51 691-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   02.10.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
52 711-IIIQD  "Dövlət borcu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1992-ci il 29 dekabr tarixli 425 nömrəli Qərarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   28.10.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
53 708-IIIQD  "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 580-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.10.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
54 813-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında   08.05.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
55   Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinin şərh olunması ilə bağlı Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin müraciətinə dair   25.05.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
56 856-IIIQD  “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   30.06.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
57 896-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   20.10.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
58 924-IIIQD  2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   04.12.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
59   Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72, 73 və 74-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş «ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxs» anlayışının şərh edilməsinə dair   25.12.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
60 951-IIIQD  “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 24 fevral tarixli 771-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.02.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
61 972-IIIQD  2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
62 973-IIIQD  Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
63 971-IIIQD  “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
64 1034-IIIQD  “Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında”, “Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cəzaların İcrası Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   18.06.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
65 78-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   04.03.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
66 116-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   17.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
67 137-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
68 158-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   10.06.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
69 183-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   24.06.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
70 199-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.09.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
71 237-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   15.11.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
72 256-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   15.11.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
73 299-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.02.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
74 314-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.03.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
75 417-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.06.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
76 405-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.06.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
77 408-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.06.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
78 461-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   02.11.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
79 495-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   11.12.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
80 493-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   11.12.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
81 541-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.12.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
82 597-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   05.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
83 610-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   19.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
84 640-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
85 633-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
86 635-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
87 650-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.05.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
88 745-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.09.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
89 771-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   22.10.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
90 798-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.10.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
91 833-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   03.12.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
92 878-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   27.12.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
93 872-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   27.12.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
94 919-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.03.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
95 975-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.05.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
96 971-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.05.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
97 1191-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   13.02.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
98 1222-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.03.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
99 1231-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.03.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
100 1272-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
101 1263-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
102 1274-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   28.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
103 1266-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
104 1298-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.05.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
105 1296-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.05.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
106 1336-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.09.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
107 1361-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.10.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
108 1406-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.10.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
109 1388-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.10.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
110 1396-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.10.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
111 31-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   04.12.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
112 179-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   18.03.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
113 181-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   18.03.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
114 184-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   05.04.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
115 199-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   05.04.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
116 230-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.05.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
117 250-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   17.05.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
118 264-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.05.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
119 365-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.10.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
120 386-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   11.11.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
121 408-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   11.11.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
122 395-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   11.11.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
123 444-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.11.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
124 456-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   16.12.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
125 508-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.02.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
126 523-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   01.02.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
127 575-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
128 573-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
129 566-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
130 563-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
131 633-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   25.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
132 707-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.05.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
133 734-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   13.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
134 711-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   13.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
135 816-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.10.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
136 875-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   17.11.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
137 868-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   17.11.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
138 1037-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.03.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
139 1074-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   24.04.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
140 1095-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   01.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
141 1229-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.06.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
142 1272-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   12.10.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
143 1300-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.10.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
144 1306-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.10.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
145 1537-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.03.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
146 1626-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   27.06.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
147 1639-VQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   09.07.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
148 28-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   17.03.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
149 68-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   01.05.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
150 114-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində, Mülki Məcəlləsində, Mülki Prosessual Məcəlləsində, Ailə Məcəlləsində, Cinayət Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Cinayət-Prosessual Məcəlləsində, Cəzaların İcrası Məcəlləsində, Seçki Məcəlləsində, Mənzil Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində və Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   19.05.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
151 147-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.06.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
152 183-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə   06.10.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
153 182-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   06.10.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib